Сергій Гуков - Sergiy Gukov

 

НАНОТЕХНОЛОГІЇ


Слово «нанотехнологія» 1974 року вигадав і ввів професор Токійського наукового університету Норіо Танігучі. Сьогодні, нанотехнології - це найбільш фінансований науковий напрямок у світі. Вплив нанотехнологій має світовий розмах, змінює економіку і зачіпає всі аспекти побуту, бізнесу та соціальних відносин. По суті нанотехнології вже дали початок третьої, небаченої за своїм розмахом Науково-технічної революції (НТР-3), появи нової реальності, яка кардинально змінює світ вже сьогодні.

Нано (від грец. nanos-карлик) – це мільярдна частинка чогось, тобто один нанометр – це одна мільярдна частина метра (1нм = 10-9м).

Цікаві факти:

  • Один нанометр у 50 000 разів менший за товщину волосся людини.
  • Площа поверхні срібної монети вагою 5г, розщепленої до розміру наночастинок порівнянна з площею футбольного поля.
  • Щоб візуально уявити масштаб нанорбʼєктів, достатньо порівняти тенісний мʼяч і планету Земля.
Світовою наукою було доведено, що практично будь-яка речовина в нанорозмірному стані набуває нових унікальних фізичних і хімічних властивостей.
 
Поява нових матеріалів з унікальними властивостями завжди грали велику роль в історії цивілізації, модернізуючи не тільки виробничі процеси, а й призводили до глобальних соціальних трансформацій. Досить згадати кардинальні відмінності кам'яного та бронзового століть, століття пари та електрики, атомної енергії та комп'ютерів.
 
 

ДОСЯГНЕННЯ NANOSVIT (Україна, Київ)


 

Основні досягнення вчених NanoSvit (Україна, Київ) лежать у розробці та реалізації:

  1. Передового екологічно чистого способу отримання наночастинок металів сферичної форми з унікальними фізико-хімічними властивостями. 
  2. Запатентованої технології синтезу суперконцентрованих органічних мікроелементних комплексів для застосування в медицині, косметиці, ветиринарії, АПК та інших галузях.
  3. Проєктів щодо глибокого вивчення ролі мікро- та макроелементів в організмі людини, тварин та рослин, що стало основою для розробки власної унікальної лінійки органічних продуктів, які повною мірою використовують природні властивості мікроелементів для ефективного вирішення багатьох задач сучасності.
 

ВИРОБНИЦТВО НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ


Фізична нанотехнологія отримання наноматеріалів NanoSvit була реалізована у 2006 році. Був винайдений мультирезонанс (звукових, вібраційних та електромагнітних коливань) із використанням контрольованих надпотужних електричних імпульсів у воді вищого ступеня очищення, який дозволив вченим NanoSvit створили відповідні умови для реалізації ланцюгової реакції вибуху електропровідних матеріалів з одержанням колоїдних розчинів сильно заряджених наночастинок у промислових обʼємах

ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОЧАСТИНОК NanoSvit


Високий заряд. Енергія вибуху, щільний потік електронів і потужне електричне поле створюють високий заряд наночастинок, що зумовлює їхню надвисоку активність та забезпечує стабільність водного колоїдного розчину без необхідності використання додаткових синтетичних стабілізаторів.
Активна поверхня. Практично всі атоми з яких складається наночастинка NanoSvit знаходяться на її поверхні. Це забезпечує її високу реакційну здатність.
Унікальна чистота. Контрольована чистота кожного з компонентів системи: вода, метал, електрична енергія, гарантує відсутність в одержуваних колоїдних нанорозчинах будь-яких забруднень, побічних продуктів та хімічних домішок. 
Відкриття Nanosvit:
Глибокі дослідження властивостей отриманої наносировини дозволило нашим вченим обґрунтувати та експериментально довести можливість проведення реакції прямої взаємодії благородних металів у формі наночастинок зі слабкими органічними кислотами, які раніше вважалися неможливими.
В академічній літературі й досі зазначено, що благородні метали (срібло, золото, платина) можуть бути розчинені тільки концентрованими неорганічними кислотами (азотна, соляна, сірчана, при дотриманні певних умов), а слабкі органічні кислоти (в т.ч. лимонна, винна, яблунева та ін.) із групою цих металів ніяк не взаємодіють.
Але вчені Nanosvit спростували це твердження і реалізували прямі реакції взаємодії благородних металів у формі наночастинок власного виробництва із практично усією групою органічних карбонових кислот без застосування додаткових окислювачів, каталізаторів та хімічних реагентів.
Наночастинки мають широке застосування у різних галузях промисловості. Застосовуються в т.ч. у процесах виробництва полімерних матеріалів, будівельних матеріалів, професійних антибактеріальних фарб, покриттів тощо. 
 

ПРИНЦИПОВА ПОЗИЦІЯ NANOSVIT:

Враховуючи глибину на масштаб проведених з 2006 року досліджень NanoSvit не рекомендує використання наноматеріалів (особливо наночастинок благородних металів та колоїдних розчинів наночастинок металів) в медицині, косметології та харчовій промисловості без проведення широкого спектра клінічних досліджень для кожної форми і розміру наночастинок, які виробляються кожним окремим виробником.

 

КОНЦЕНТРОВАНІ ОРГАНІЧНІ МІКРОЕЛЕМЕНТИ NANOSVIT


У 2013 році вчені NanoSvit з урахуванням власної та світової дослідно-наукової бази щодо застосування наноматеріалів, після глибокої оцінки потенційних ризиків для товарів із вмістом наноматеріалів, які  безпосередньо контактують з організмом людини (та інших живих істот), винайшли та запатентували принципово нову промислову технологію отримання органічних мікроелементних комплексів саме для використання в медицині, харчовій, косметичній промисловості, ветеринарії, АПК  та інших галузях.

Нова технологія дозволила отримати органічні мікроелементні комплекси, які не мають у своєму складі непередбачуваних наночастинок та наноматеріалів, не викликають пересторог у наукової спільноти, а самі речовини вже добре відомі у медичній практиці.

Основною відмінністю нової продукції NanoSvit стало введення власних високих стандартів та практична реалізація переконань підприємства, які базуються на дослідженнях і наукових роботах, щодо критичної важливості: хімічної чистоти, біосумісності, ефективності та перспективи забезпечення доступності продукції широкому колу споживачів. 

В якості комплексоутворювача та органічного «провідника» металів (мікроелементів) в організмі була обрана лимонна кислота, яка має надважливе значення для людини: є головним проміжним продуктом метаболічного циклу трикарбонових кислот (цикл Кребса), відіграє важливу роль у системі біохімічних реакцій клітинного дихання, застосовується в медицині, в тому числі у складі засобів, що покращують енергетичний обмін. 

Унікальною перевагою мікроелементних комплексів Nanosvit є їх органічна формула, чистота і висока стабільність розчинів при гранично високих концентраціях мікроелементів.

Поєднання зазначених факторів повною мірою визначають:

  • Високий рівень допуску препаратів живими організмами (біодоступність)
  • Глибину дії на клітинному рівні
  • Ефективність та швидкість засвоюваності мікроелементів організмом
  • Потужність лікувально-профілактичної дії

Комплексні сполуки металів з лимонною кислотою (мікро-, макроелементні комплекси) завдяки своїй біоструктурі є аналогами сполук, які продукуються живими організмами, сприймаються як природні, легко вступають в обмінні процеси і не викликають блокуючих реакцій з боку імунітету.

На базі власних рішень і технологій, NanoSvit виробляє широку лінійку концентрованих мікроелементів: водні розчини цитрату магнію,  цитрату цинку, цитрату срібла, цитрату міді, цитрату заліза, цитрату марганця, цитрату кобальту, цитрату молібдена (в якості сировинних компонентів для промислових підприємств різних галузей), а також власні товари широкого вжитку на їх основі (від харчових дієтичних комплексів і косметичних засобів, до систем консервації питної води та безпечних засобів дезінфекції). 

 

 


цитрат срібла, дезінфекція взуття, засіб від запаху ніг